Aanbod

De vier leerlijnen van Hallo Wereld komen voort uit de vier domeinen van onze competentiekegel. Elk van de vier leerlijnen heeft een eigen curriculum waarin de pijlers creativiteit, identiteit, taal en divergentie geborgen zijn. Dat curriculum bestaat uit lessen gegeven door een vaste vakdocent. Om zelf ook divergent te blijven werken, hebben onze vakdocenten hierbij ruimte voor eigen invulling van kennis en visie. Hieronder vindt u per leerlijn meer informatie.

1. Hallo Muziek

Muziek is een universele taal die niet alleen geografische, maar ook de grenzen van de tijd overschrijdt. Muziek maken is daarom een ultiem ‘oorspronkelijke’ activiteit die bijdraagt aan de emotionele ontwikkeling, de fijne motoriek en het samenwerkingsvermogen.

2. Hallo Beeld

Bij Hallo Beeld maken we kinderen bewust van beeldtaal. Door samen met hen te kijken verbeteren kinderen hun waarnemingsvermogen, kritisch denken, taalvaardigheid en verbeeldingskracht. Door samen met hen te maken ontwikkelen zij hun eigen beeldtaal.

3. Hallo Lijf

Het lijf doet iets met het brein, maar wat? Hoe beweeg ik het? Hoe luister ik ernaar? In Hallo Lijf ontdekken kinderen de taal van het lichaam. We ontwikkelen lichaamsbewustzijn door aandacht een woorden te geven aan bewegingen.

4. Hallo Ik

Hallo Ik is een leerlijn die zich bezighoudt met levensbeschouwing.

Deze kwadrant is nog in ontwikkeling en we verwachten in het schooljaar 2023/2024 voor het eerst Hallo Ik lessen aan te bieden.