Aanpak

Competentie kegel

Ons hoofddoel is om de ontwikkeling van creativiteit, divergentie, identiteit en taal te stimuleren in ieder kind. Culturele- en kunstzinnige vakken zijn hier bij uitstek geschikt voor. Daarom zijn zij, verdeeld over vier domeinen, het hoofdbestanddeel van het aanbod van Hallo Wereld.

Hallo Wereld heeft een competentie kegel ontwikkeld om onze aanpak te beschrijven. De kegel heeft vier kwadranten: auditief, visueel, kinesthetisch en rationeel.

In de acht jaar dat een kind op de basisschool zit, bewandelt het een eigen route binnen deze kegel. In groep 1 (bovenin het puntje) is de wereld nog klein en aan het einde (onderaan) is de wereld al veel groter. Zo zal het kind meer en meer een eigen positie bepalen in een groter geheel, bewust van zichzelf én van de wereld om zich heen. Zo kan ieder kind zichzelf en diens plek in de wereld ontdekken via de creatieve vakken.

Epistemische route

De route die elk kind binnen onze competentiekegel bewandelt, is een epistemische leerroute. Episteme draait om een bewustzijn van kennis. Wat is kennis, welke kennis heb je al, hoe staat die kennis in verhouding met andere, wellicht nieuwe, kennis? En welke kennis heb je nog nodig om een bepaald doel te behalen?

Het vermogen om epistemisch te leren is aangeboren. Het kind kiest de kennis die het op dat moment zelf het meest relevant en bruikbaar vindt. Hallo Wereld ziet dat het vasthouden en ontwikkeling van dit epistemisch vermogen bij kinderen van groot belang is. Deze manier van leren geeft een groot gevoel van autonomie en motiveert om meer te willen leren. Daarbij draagt het bij aan een gevoel van burgerschap. Door de eigen kennis en kunde in een grotere context te kunnen bezien, krijgen we een duidelijker beeld van onze eigen plaats in de grotere wereld. Het maakt ons duidelijk dat wij de wereld door een eigen lens zien en dat andere kennis en achtergronden leiden tot andere visies die even waardevol en legitiem zijn als die van onszelf. Zo groeit ook het besef dat wij iets van de wereld kunnen leren, maar de wereld ook van ons en dat kennis iets is dat doorgegeven moet worden.

Talent

Hallo Wereld heeft als missie elk kind het talent op eigen wijze als kracht in zichzelf te leren kennen. Veel kinderen groeien op zonder een bewustzijn van wat hun talenten zijn. Dit maakt het moeilijk voor hen om zich een voorstelling te maken van hun toekomst. Wij geloven dan ook dat het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van kinderen een essentieel is voor hun kansen in hun verdere (school)loopbaan, voor een gevoel van zingeving en burgerschap. Weten waar je goed in bent en wat je motiveert helpt immers om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan een geheel en daarvan ook zelf te genieten.

Bij Hallo Wereld verruimen en verscherpen wij het aanbod steeds, om ál het talent dat in een klas aanwezig is te ontdekken en aan te spreken.

Tot slot, vinden we het belangrijk om de kinderen kansen te bieden om hun talent te tonen – aan elkaar, hun ouders en hun bredere omgeving. Daarom organiseren wij met regelmaat presentaties waar de kinderen aan mee kunnen doen en maken wij ‘Hallo Wereld in de kast’ waar kinderen op film hun werk mogen presenteren.

“If you’ve got a talent, protect it”

Jim Carey

“Ik zie de wereld niet zoals hij is, maar zoals ik ben”

Anais Nin