Bij Hallo Beeld willen we de drempel voor kunstbeleving verlagen en laten ons door het kijken naar kunst inspireren om te creëren. De lessen bestaan uit drie elementen: kijken, maken en presenteren.

Kijken

Bij Hallo Beeld willen we kinderen in staat stellen een eigen relatie met een kunstwerk aan te gaan en de drempel voor kunstbeleving te verlagen. Om dat te bereiken werken we met Visual Thinking Strategies (VTS). VTS is een methode ontwikkeld door Harvard en MoMA om op een constructieve manier met kinderen naar kunst te kijken. Door open vragen te stellen over wat zij zien, voelt elk kind de permissie om zelf te formuleren wat een werk is, doet of zegt. Doordat de docent de antwoorden van elk kind herhaalt in andere bewoording, groeit de woordenschat van de groep.

Door elk kind de kans te geven een eigen interpretatie onder woorden te brengen, zien zij dat hun perspectief waarde heeft. Doordat zij ook te horen krijgen wat de andere kinderen uit het werk halen, zien zij bovendien dat iedereen een ander perspectief heeft. Ze leren naar elkaar te luisteren en kritisch te kijken naar het beeld. De gesprekken kunnen zo 10 tot 30 minuten duren, waarna het kind het beeld niet meer vergeet en de klas hierover collectief kennis heeft verworven.

Lees meer over deze bewezen en veel gebruikte methode op de website van VTS Nederland óf VTS US.

Maken

Bij Hallo Beeld hebben we een groot, divers aanbod van vakken waaruit gekozen kan worden en dat de kinderen verschillende competenties en vaardigheden aanleert. Hoe verschillend de gebruikte technieken ook zijn, elk vak is erop gericht de kinderen te leren een verhaal in beelden te vervatten, of dat nou één stilstaand beeld is of een animatiefilm. Lessen kunnen daarom gaan over:

  • het ontdekken van de verhalen die je wil vertellen.
    Wat leeft er in mij en wat wil ik daarover kwijt aan de wereld? Welke verhalen zie ik om me heen? Welke verhalen vind ik belangrijk om te vertellen?
  • het uitwerken van die verhalen
    Wat voor soort verhaal is mijn verhaal eigenlijk? Is het grappig, spannend of droevig? Wil ik dat de kijker meteen begrijpt wat ik bedoel, of dat iemand zelf op zoek moet naar de betekenis van wat ik heb gemaakt? Welk perspectief en welke stijl kies ik voor mijn verhaal? Wat is er eerder gemaakt dat mij kan inspireren? Bij langere verhalen kijken we ook naar structuur. Hoe geef ik mijn verhaal een begin, een midden en een einde? Welke woorden gebruik ik? Hoe bepaal ik wat er wel en niet belangrijk is bij het vertellen van mijn verhaal?
  • het omzetten van die verhalen naar een beeldverhaal.
  • Op welke manieren kan ik dit verhaal omzetten naar beeld en waar kies ik voor? Welke materialen en technieken kan ik daarvoor gebruiken en hoe werken ze? Welke kennis en vaardigheden heb ik nodig om mijn verhaal te vertellen op de manier die ik voor me zie? 

Presenteren

Bij Hallo Wereld geven we kinderen de gelegenheid hun werk te presenteren. Of dat nu klein is, voor de klasgenoten, of groter tijdens een heuse expositie voor ouders, vrienden en familie – het presenteren van het eigen werk maakt het maakproces pas compleet.

“You can’t use up creativity, the more you use, the more you have”

Maya Angelou

“Creativity is contagious, pass it on”

Albert Einstein