Bij Hallo Beeld leren we de kinderen om zich uit te drukken in beeldtaal

Dit begint bij goed leren kijken en observeren. We kijken samen met de kinderen naar kunst.

Door middel van open vragen verbeteren kinderen hun waarnemingsvermogen, kritisch denken, taalvaardigheid en verbeeldingskracht.

Ieder kind ontwikkelt zo het vermogen om verhalend te vertellen, waarbij de woordenschat geleidelijk wordt uitgebreid. 

In de Hallo Beeldlessen stimuleren wij kinderen door middel van open vragen om samen te kijken naar een schilderij, film of ander visueel werk. Ze leren steeds verhalender te vertellen, met steeds meer woorden en expressie. 

Naast deze kunstbeleving gaan de kinderen in de Hallo Beeld lessen ook zelf creëren. Hallo Beeld heeft een leerlijn waarin de kinderen op een creatieve wijze met verschillende materialen leren werken en zich zo in beeldtaal leren uitdrukken.

Ook hebben we een programma waarin de kinderen creatief leren schrijven. 

Vaardigheden die ontwikkeld worden door de Hallo Beeld lessen

  • Visuele geletterdheid – uit onderzoek in Amerika uitgevoerd door Harvard University is gebleken dat het niveau van begrijpend lezen door het voeren van deze kunstgesprekken aanzienlijk stijgt!
  • Woordenschat – doordat de docent het kind dat aan het woord is parafraseert met verrijkend taalgebruik wordt de woordenschat van de kinderen verruimd.
  • Divergent denken – kinderen leren dat er niet één waarheid is. Dit divergent denken is een belangrijk vermogen voor het creatieve proces.
  • Luisteren naar elkaar – door het strakke protocol is het heel duidelijk dat er één iemand de beurt heeft, naar wie we luisteren. Deze beurt wordt niet onderbroken, De docent luistert en parafraseert; de kinderen voelen zich hierdoor gezien en gehoord.
  • Observerend vermogen – de kinderen leren heel goed te kijken, mede doordat de docent doorvraagt ‘waaraan zie je dat…’ 
  • Kritisch denken – we luisteren naar elkaars observaties en bevindingen.   hierdoor reflecteren de kinderen constant hun eigen gedachtegoed.
  • Burgerschap – maatschappelijk relevante thema’s komen aan bod door de keuze van bepaalde afbeeldingen of films.
Business Consultant Finder Theme By athemeart - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP
Instagram