Muziekeducatie heeft een positieve invloed op de ontplooiing van het menselijk potentieel. Op een speelse en doeltreffende wijze leren de kinderen muzikale vaardigheden waardoor zij zich elk op eigen manier kunnen uiten en ontwikkelen.

Hallo Muziek

De culturele onderneming Hallo Muziek heeft jarenlange ervaring met muziekeducatie in het basisonderwijs. Op een speelse en doeltreffende wijze leren zij kinderen muzikale vaardigheden aan waardoor leerlingen zich elk op eigen manier durven te uiten. De creatieve ontwikkeling staat bij deze benadering voorop.

Muziekeducatie heeft een positieve invloed op de ontplooiing van het menselijk potentieel. Actief muziek maken verhoogt het abstractievermogen en verbetert het analytisch denken. Gezamenlijk musiceren versterkt het groepsgevoel en discipline evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. 

“Ik vond het zo mooi, ik moest bijna huilen…”

Kind uit de peutergroep na het horen van een dwarsfluit

“Ik vond het leuk. Het voelde net als wanneer papa over mijn rug kriebelt!”

Kind uit groep 4 na een fysieke oefening op muziek van Tchaikovsky

Curriculum

Jonge kinderen leren door te spelen. De belangrijkste pijler van de Hallo Muziekles voor peuters en kleuters is daarom ook spel. Door het spelen van muzikale spellen krijgen kinderen spelenderwijs voeding voor hun oren. 

Zingen, zingen en zingen. Dat is de basis van onze muzieklessen. Daarbij werkt de muziekdocent bewust aan de muzikale domeinen hartslag, ritme, toonhoogte, vorm en notatie. Het leren lezen en schrijven maakt de taalontwikkeling volledig, zo ook bij de muzikale taal. Daarom beginnen wij in groep 3 met de beginselen van muzieknotatie. 

Het is belangrijk dat de kinderen goed kunnen horen wat zij zingen, zowel als groep als alleen. Daarom wordt veelal zonder begeleiding gezongen. Vanaf groep 4 zijn de kinderen er klaar voor om stappen te zetten richting het meerstemmig zingen. 

Vanaf groep 5 zet Hallo Muziek instrumenten in voor de verdere muzikale ontwikkeling. Muziekinstrumenten geven een nieuwe impuls aan de nieuwsgierigheid van kinderen. Het instrument wordt het verlengstuk van de stem. Kinderen kunnen ontdekken welk instrument het beste bij ze past.

Pijlers

1. Talentontwikkeling

Binnen de veilige omgeving van de muziekles zal ruimte ontstaan voor ieder kind om zijn of haar talenten te ontdekken. Wat Hallo Muziek betreft mag er geen talent verloren gaan.  Hallo Muziek maakt graag samen met de school de verbinding naar een naschoolse talentontwikkeling. Onder de paraplu van de Hallo Muziek Academie kunnen kinderen zich verder bekwamen op een instrument, samen spelen in een orkest en samen zingen in een kinderkoor.

2. Eigen tempo

Hallo Muziek vindt het belangrijk dat een kind zich op zijn/haar eigen tempo ontwikkelt. Gedurende de voortgang in het curriculum worden de kinderen niet beoordeeld met cijfers.

3. Kwaliteit

Hallo Muziek haalt veel inspiratie uit  het internationale werkveld. In landen als Engeland, Schotland, maar ook Hongarije is er veel aandacht voor muziekeducatie. Wij volgen deze internationale ontwikkelingen, laten ons inspireren om nieuwe kennis te vervaardigen  en brengen waar nodig aanpassingen in ons curriculum aan. Hallo Muziek vindt het belangrijk dynamisch te opereren.

De artistieke coördinatoren van Hallo Muziek wonen regelmatig een muziekles bij. Samen met de schoolleiding hebben we twee keer per jaar een evaluatie. Hierdoor is er een goede kwaliteitsbewaking.

4. Docenten

De bevlogenheid van onze docenten is cruciaal om de passie voor muziek over te brengen op kinderen. We willen het vertrouwen geven aan ieder kind, zodat iedereen 110% uit zichzelf kan halen. Hallo Muziek wil de kinderen laten groeien door de muzieklessen. Hallo Muziek werkt met een divers team aan docenten, met ieder zijn/haar eigen specialisatie. Het is belangrijk dat er een juiste chemie ontstaat tussen de vakdocent en de school. Bij het indelen van de vakdocenten wordt hier bewust over nagedacht.

De Hallo Muziek docenten hebben het vermogen om de muziekles zowel didactisch als pedagogisch zelfstandig te leiden. Dit geeft ruimte voor de leerkracht om zich te richten op andere taken tijdens de muziekles.

“In het curriculum van Hallo Muziek gaan ambachtelijke en creatieve vaardigheden hand in hand.”

Ontwikkel Team Hallo Muziek

“Zonder Hallo Muziek had ik nooit geweten dat ik een cellist ben.”

Alex, studeert Cello aan het Conservatorium in Amsterdam

Hallo Muziek opleiding

Hallo Muziek docenten volgen de Hallo Muziek opleiding om onze methode toe te kunnen passen.