Hallo Muziek opleiding

Tijdens de Hallo Muziek trainingen word je opgeleid tot gecertificeerde muziekdocent voor het basisonderwijs. Naast muzikale- en didactische vaardigheden komen er ook pedagogische vaardigheden aan bod. De Hallo Muziek aanpak is schatplichtig aan de Kodaly Methode, ontwikkeld in Hongarije, waarbij muziek aangeleerd wordt als taal.

Over de opleiding

Hallo muziek 1-2

Je leert op welke manier je volgens de Hallo Muziek aanpak les kan geven aan kleuters. De wereld van de kleuters en hoe je ze aanspreekt. Je leert hoe je je les opbouwt waarbij verschillende muzikale domeinen aan bod komen. Je leert hoe je een serie van lessen ontwerpt waar steeds nieuwe uitdagingen voor de kleuters in zitten. Je leert eenvoudige spellen te bedenken bij liedjes. Je leert het fundament te leggen voor de langdurige muzikale ontwikkeling van het kind. Je leert kritisch kijken naar eigen lessen en je didactische en pedagogische kwaliteiten verbeteren.

Hallo Muziek 3-4

Je leert hoe je het fundament van de muziek verder kan verstevigen en uitbouwen bij kinderen. Je leert hoe je met de kinderen van beleving van ritme over kan gaan naar het benoemen van ritmes en zelfs notatie. Je leert hoe je de kinderen stapsgewijs solmisatie aan kan leren. Je leert hoe je een serie van lessen ontwerpt waarin steeds nieuwe uitdagingen voor de kinderen zitten volgens het principe van Preparation, Presentation en Practice. Je krijgt diverse handvatten waardoor je in staat bent om activiteiten te bedenken die passen bij de verschillende muzikale domeinen.

Hallo Muziek 5-8

Je leert hoe je de kinderen met de vaardigheden die ze in de onderbouw hebben geleerd verder kan meenemen in de muzikale ontwikkeling. Je leert hoe je verder kan werken aan muzieknotatie. Je leert hoe je door het gebruik van muziekinstrumenten weer nieuwe muzikale aspecten kan introduceren. Daarnaast leer je in de bovenbouwgroepen hoe je de kinderen met hun muzikale vaardigheden eigenaar kan laten zijn van het creatieve proces.

“Wat deed ik vroeger ingewikkeld! Ik heb al die ballast overboord gegooid en kom nu tot de kern.”

Deelnemer Hallo Muziek opleiding

“Ik vond het leuk. Het voelde net als wanneer papa over mijn rug kriebelt!”

Kind uit groep 4 na een lichamelijke oefening op Tchaikovsky muziek

Meer info & aanmelden

Wil je meer informatie over de opleiding of je aanmelden? Stuur Paloma de Beer dan een mail!

Links & subsidies

Er zijn opleidingskosten verbonden aan de Hallo Muziek opleiding. Hieronder een aantal tips om tegemoetkoming voor de studiekosten te kunnen realiseren.