Werkwijze

Het curriculum van Hallo Wereld is modulair en kent vele mogelijkheden. Met de verschillende modules zijn er talrijke leerlijnen mogelijk die passen bij de specifieke situatie van een school. Er kunnen lange leerlijnen samengesteld worden in combinatie met VVE, BSO en leerlijnen onder schooltijd. Zo ontstaat op een IKC een duidelijk zichtbaar en hoorbaar verband. Graag kijken wij samen met de school wat de noden en wensen zijn en wat Hallo Wereld daarin kan betekenen. Hallo Wereld volgt daarvoor een “stappenplan” van 7 stappen.

Kennismaking

Tijdens het 1e gesprek inventariseren we de wensen en de specifieke situatie van de school. Het gesprek staat in het teken van luisteren en ontzorgen. Naar aanleiding hiervan maakt Hallo Wereld een “Plan van Insteek”.

Plan van Insteek

Tijdens het 2e gesprek presenteert Hallo Wereld het Plan van Insteek (dit kunnen meerdere scenario’s zijn waaruit gekozen kan worden) en de bijbehorende kosten.

Involveren

Het kan zijn dat er een moment is waarop het leerkrachtenteam geïnformeerd en geïnvolveerd moet worden. Zij worden uitgenodigd mee te denken over de keus van het scenario. Ideeën worden meegenomen in de verdere uitwerking. Zo creëer je maximale betrokkenheid.

Plan van Aanpak

Er wordt een passend scenario gekozen. Dit noemen we het “Plan van Aanpak”.

Uitwerking

Hallo Wereld stelt een contract op. Na ondertekening volgt de roostering, samenstelling van het team van vakdocenten en de plaatsing in het jaarrooster.

Kick-off

Aan het begin van het schooljaar geeft Hallo Wereld voor het voltallige leerkrachtenteam een masterclass zodat zij begrijpen wat Hallo Wereld gaat doen. Eventueel kan er een feestelijke kick-off georganiseerd worden voor ouders, kinderen en stakeholders (b.v. de pers). Hallo Wereld kan namelijk onderdeel zijn van de strategische positionering van de school.

Implementatie en continuering

Het schooljaar gaat van start. De vakdocenten beginnen met lesgeven. Er worden tussentijdse evaluaties gehouden en aan het eind van het schooljaar bespreken we de wensen voor het aankomende jaar. Het begin van een, hopelijk, lange samenwerking!

Het bereik van Hallo Wereld

60 scholen

Hallo Wereld werkt met 60 scholen aan muziek- en cultuuronderwijs in; Noord- en Zuid Holland, Den Helder, Julianadorp, Castricum, Hoorn, Uitgeest, Krommenie, Wormerveer, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Zaandam, Haarlem, Bloemendaal, Bennebroek, Oegstgeest, Woerden, Zoetermeer, Velsen, Velserbroek, Beverwijk, Amsterdam-Noord en Amsterdam Geuzenveld.

12.000 kinderen

Ieder jaar is er weer een nieuwe instroom van kinderen in de onderbouw. Ieder jaar is er een uitstroom van kinderen in de bovenbouw. Vele duizenden kinderen trokken zo in het 12-jarige bestaan van Hallo Wereld voorbij. 

500 lesuur per week

Vorig schooljaar was er 17.250 keer per week een kind aanwezig in een Hallo Wereld les. Dat betekent dat 552.000 keer per jaar een kind op wekelijkse basis cultuureducatie ontvangt.

“De muzieklessen van Hallo Muziek brengen al jaren veel creativiteit, focus, saamhorigheid en plezier de school in. De docenten zijn onderdeel van het team; ze kennen de kinderen goed en weten hen positief te motiveren. Samen muziek maken is het mooiste wat er is. De kinderen werken toe naar het uitvoeren van prachtige muziekstukken. Wat een genot om onze kinderen zo blij en trots te zien stralen!”

Gaby Etman, Directeur Buikslotermeerschool, Amsterdam Noord

Ik ben er van overtuigd, dat goed muziekonderwijs op verschillende manieren bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Hallo Muziek voorziet daarin al meerdere jaren op onze school. De docenten zijn kundig en dragen gepassioneerd en met het nodige geduld hun kennis over op de kinderen. De sfeer tijdens de lessen is enthousiasmerend en gezellig. Wij zouden niet meer zonder kunnen en willen!

Marc van de Geer, Directeur Ebs Het SchatRijk, Zaanstad

Kennismaken?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden bij jou op school? Stuur ons een mail dan komen we zo snel mogelijk bij je terug.